Anketler
Sitemizi nasıl buldunuz?
Sitemizi nasıl buldunuz?
Seçenekler Oran Oy Sayısı
Çok iyi % 59
24 kişi
İyi % 10
4 kişi
İdare eder % 20
8 kişi
Kötü % 5
2 kişi
Geliştirilmeli % 8
3 kişi
Toplam 41 kişi bu ankete katılmış.