18 Adet Dolmuş Hattı 10 Yıl süre için İhale edilecek

RESMİ İLAN 16.02.2024 - 00:01 11896+ kez okundu.
 

18 Adet Dolmuş Hattı 10 Yıl süre için İhale edilecek

BODY { font-family: Calibri, Arial; font-size: 12pt; margin : 15px; background-color:#FFFAF4; } table { border:1px solid #B96F00; margin-top:10px; margin-bottom:10px; background-color:white; } td { border:1px solid #B96F00; font-size: 12pt; padding:1 3 1 5; } ŞEHİRİÇİ - KAYNARCA-LİMAN-HALKOVALA ARASI 18 ADET DOLMUŞ HATTINA 10 YIL SÜREYLE RUHSAT VERMEK SURETİYLE İHALE EDİLMESİ Tirebolu Belediye Başkanlığı’ndan 1- Tirebolu İlçesi, Kaynarca – Halkovala arasında kurulmuş olan 18 adet Beyaz dolmuş (D plaka) hattı plaka Kullanım Hakkı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi gereğince Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile ayrı ayrı ihale edilecektir. 2- İhaleye ilişkin Şartnameler mesai saatleri içerisinde Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliğinde ücretsiz görülebilir. Ayrıca Belediye tahsilat veznelerine KDV dahil 500,00.-TL ödeme yapılarak temin edilebilir. 3- İhale, Encümen huzurunda Belediye meclis toplantı salonunda 28/02/2024 Çarşamba günü saat 14.00 de 1 nolu Dolmuş hattından başlayarak aşağıda listede gösterildiği şekilde sırasıyla yapılacaktır. 4- Her bir Dolmuş hattı 1 araç için muhammen bedel KDV hariç 80.000,00.-TL (SeksenbinTL)  geçici teminatı 2.400,00.-TL (İkibindörtyüzTL) dir.  Ayrıca muhammen bedel, geçici teminat ve ihale saatleri aşağıda tabloda belirtilmiştir.  İhale 28/02/2024 tarihinde Çarşamba Günü; 1nolu dan başlayacaktır.   S.no Hastane Taksi Durağı Muhammen Bedel         KDV hariç -TL Geçici Teminat -TL. İhale Saati 1 1 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.-   2.400,00.- 14:00 2 2 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.- 2.400,00 14:05 3 3 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.- 2.400,00 14:10 4 4 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.- 2.400,00 14:15 5 5 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.- 2.400,00 14:20 6 6 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.- 2.400,00 14:25 7 7 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.- 2.400,00 14:30 8 8 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.- 2.400,00 14:35 9 9 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.- 2.400,00 14:40 10 10 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.- 2.400,00 14:45 11 11 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.- 2.400,00 14:50 12 12 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.- 2.400,00 14:55 13 13 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.- 2.400,00 15:00 14 14 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.- 2.400,00 15:05 15 15 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.- 2.400,00 15:10 16 16 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.- 2.400,00 15:15 17 17 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.- 2.400,00 15:20 18 18 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.- 2.400,00 15:25 5- İsteklilerde aranacak şartlar; 1-)İhaleye girecek isteklilerde aranacak şartlar. a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi b) Her bir araç için Belediye ye borcunun olmadığına dair yazı c) Geçici Teminat yatırdığına dair Banka Dekontu veya Makbuzu ç) Şartname alındı makbuzu d) Her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve son sayfasında “okudum,anladım,aynen kabul ve taahhüt ederim” ibaresi ile imzası bulunan şartname. e) İhaleye girecek isteklilerin, kooperatiflerin en az 10 (on) yıl D plaka olarak şehir içi toplu taşıma yaptığını; Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı kayıt belgesi ve ilgili belediyelerden alacakları belgeler ile belgelendirmeleri gerekmektedir. f) Toplu taşıma yapabileceğine dair sürücü belgesi g) Oda kaydı ve vergi kaydı belgeleri ğ) Adres Beyanı-İkametgah h) Sabıka kaydı. ı)  Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin 2024 yılını kapsayan tasdikli yetki belgesini, imza sirkülerini, tüzel kişiliğe ait 2024 yılı Ticaret Odası Belgesini i) Özel ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye girenlerin Noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü örneğini 2-) Ortak girişim olarak gireceklerin; Ortak Girişim beyannamesi (Noter onaylı) Ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri (noter onaylı) Ortaklara ait belediyeden borcu yoktur belgelerini vermeleri zorunludur. İhaleye girecek olanlar istenen belgelerle birlikte verdikleri teklifleri bir zarf içine koyarak ihale gününden önceki gün (26/02/2024 P.tesi günü) saat 16.00 ya kadar belediyemiz Zabıta Amirliği’ne teslim edeceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 6- Belediye 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olup, Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.             İlan olunur.   .ilan-baslik { text-align:center; font-size:16pt !important; column-span:all; font-weight:bold; }
ŞEHİRİÇİ - KAYNARCA-LİMAN-HALKOVALA ARASI
18 ADET DOLMUŞ HATTINA 10 YIL SÜREYLE RUHSAT VERMEK SURETİYLE İHALE EDİLMESİ

Tirebolu Belediye Başkanlığı’ndan

1- Tirebolu İlçesi, Kaynarca – Halkovala arasında kurulmuş olan 18 adet Beyaz dolmuş (D plaka) hattı plaka Kullanım Hakkı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi gereğince Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile ayrı ayrı ihale edilecektir.
2- İhaleye ilişkin Şartnameler mesai saatleri içerisinde Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliğinde ücretsiz görülebilir. Ayrıca Belediye tahsilat veznelerine KDV dahil 500,00.-TL ödeme yapılarak temin edilebilir.
3- İhale, Encümen huzurunda Belediye meclis toplantı salonunda 28/02/2024 Çarşamba günü saat 14.00 de 1 nolu Dolmuş hattından başlayarak aşağıda listede gösterildiği şekilde sırasıyla yapılacaktır.
4- Her bir Dolmuş hattı 1 araç için muhammen bedel KDV hariç 80.000,00.-TL (SeksenbinTL)  geçici teminatı 2.400,00.-TL (İkibindörtyüzTL) dir.  Ayrıca muhammen bedel, geçici teminat ve ihale saatleri aşağıda tabloda belirtilmiştir.
 İhale 28/02/2024 tarihinde Çarşamba Günü; 1nolu dan başlayacaktır.
 
S.no Hastane Taksi
Durağı
Muhammen Bedel         KDV hariç -TL Geçici
Teminat -TL.
İhale
Saati
1 1 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.-   2.400,00.- 14:00
2 2 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.- 2.400,00 14:05
3 3 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.- 2.400,00 14:10
4 4 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.- 2.400,00 14:15
5 5 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.- 2.400,00 14:20
6 6 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.- 2.400,00 14:25
7 7 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.- 2.400,00 14:30
8 8 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.- 2.400,00 14:35
9 9 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.- 2.400,00 14:40
10 10 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.- 2.400,00 14:45
11 11 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.- 2.400,00 14:50
12 12 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.- 2.400,00 14:55
13 13 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.- 2.400,00 15:00
14 14 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.- 2.400,00 15:05
15 15 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.- 2.400,00 15:10
16 16 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.- 2.400,00 15:15
17 17 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.- 2.400,00 15:20
18 18 Nolu Dolmuş hattı 80.000,00.- 2.400,00 15:25

5- İsteklilerde aranacak şartlar;
  1. 1-)İhaleye girecek isteklilerde aranacak şartlar.
a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
b) Her bir araç için Belediye ye borcunun olmadığına dair yazı
c) Geçici Teminat yatırdığına dair Banka Dekontu veya Makbuzu
ç) Şartname alındı makbuzu
d) Her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve son sayfasında “okudum,anladım,aynen kabul ve taahhüt ederim” ibaresi ile imzası bulunan şartname.
e) İhaleye girecek isteklilerin, kooperatiflerin en az 10 (on) yıl D plaka olarak şehir içi toplu taşıma yaptığını; Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı kayıt belgesi ve ilgili belediyelerden alacakları belgeler ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
f) Toplu taşıma yapabileceğine dair sürücü belgesi
g) Oda kaydı ve vergi kaydı belgeleri
ğ) Adres Beyanı-İkametgah
h) Sabıka kaydı.
ı)  Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin 2024 yılını kapsayan tasdikli yetki belgesini, imza sirkülerini, tüzel kişiliğe ait 2024 yılı Ticaret Odası Belgesini
i) Özel ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye girenlerin Noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü örneğini

2-) Ortak girişim olarak gireceklerin;
  1. Ortak Girişim beyannamesi (Noter onaylı)
  2. Ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri (noter onaylı)
  3. Ortaklara ait belediyeden borcu yoktur belgelerini vermeleri zorunludur.

İhaleye girecek olanlar istenen belgelerle birlikte verdikleri teklifleri bir zarf içine koyarak ihale gününden önceki gün (26/02/2024 P.tesi günü) saat 16.00 ya kadar belediyemiz Zabıta Amirliği’ne teslim edeceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6- Belediye 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olup, Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

            İlan olunur.
 
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.